KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Usposabljanja za učitelje in druge strokovne delavce

 

Vodič za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije za starše, učitelje ter druge delavce v vzgoji in izobraževanju

 Za učitelje in strokovne delavce smo pripravili šest različnih usposabljanj ter izvajanje Supervizije:

1.      
SEMINAR ZA UČITELJE, KI POUČUJEJO UČENCE ROME:
Seminar je namenjen razrednim učiteljem in predmetnim učiteljem, ki poučujejo druge predmete kot slovenščino. Vsebinsko težišče seminarja bo namenjeno slovenščini kot učnemu jeziku, ki je za te učence drugi jezik in s katerim se učenci Romi velikokrat sistematično srečajo šele v šoli. 

 

2.       SEMINAR ZA UČITELJE SLOVENŠČINE, KI POUČUJEJO UČENCE ROME: Vsebinsko težišče seminarja bo namenjeno poučevanju in učenju slovenščine, s katero se učenci Romi velikokrat sistematično srečajo šele v šoli. Namen seminarja je učitelje seznaniti z različnimi pristopi pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika.

 
 

 
3.       KOMUNIKACIJA V PLURALNEM OKOLJU: MEDKULTURNA KOMUNIKACIJANamen predavanja je predstaviti pravila uspešne komunikacije na splošno in osvetliti specifike medkulturne komunikacije. V delavnicah, ki bodo sledile predavanju, bodo imeli učitelji možnost predstavljene vsebine tudi praktično preizkusiti.

 


 
 

4.       UREJANJE IN UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI TER PREPREČEVANJE, UPRAVLJANJE IN RAZREŠEVANJE KRIZ OZ. KONFLIKTOV: Pluralnost, različnost in asimetrije ter konflikti so normalni pojavi in stanja v vsakdanjem življenju. Pluralizem je pravzaprav podlaga za obstoj različnih interesov, ki so lahko med sabo tudi konfliktni. 
 

 

5.       DELAVNICA ZA OSVEŠČANJE IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE: Besedo tolikokrat slišimo, vendar… kaj je sploh diskriminacija? Skozi izkustveno učenje in edinstvene interaktivne delavnice boste spoznali vse to in še veliko več. Naša metoda delavnice namreč izhaja iz izreka: »Povej mi in pozabil bom, pokaži mi in mogoče si bom zapomnil, pusti me narediti in razumel bom.« 
6.       DELAVNICA O ODNOSIH: Udeleženci delavnice bodo pridobili izkušnjo in informacije o pomembnosti povezovanja in izboljševanja odnosa ter nov pogled na pojem odnos.
 

7.       SUPERVIZIJA