KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Uporabne povezave

 

Zanimive povezave: 

Hudeje 26 - Romski muzej
Rombase - spletni portal o Romih
ROMLEX
Council of Europe: Roma and Travellers
Roma Education Fund
Decade of Roma inclusion 
European Roma Grassroots Organizations Network
Policy Center for Roma and Minorities 
Romski odmevi 
Kultegracija - Portal za podporo medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva med pripadniki manjšin, priseljencev, migrantov v Republiki Sloveniji
 

Materiali:

Debunking Myths & Revealing Truths about the Roma

Uporabne povezave za izvajalce učne pomoči:


Spletni romski slovar

Projekt slovenščina

Kotiček za otroke / kotiček za učitelje -

Spletišče vsebuje informacije o pravicah otrok ter igre, kvize in podatke o EU in njenih državah članicah. Otroci lahko tako na enostaven način izvejo pomembna dejstva o EU, njeni zgodovini in državah članicah prek iger in kvizov, ki so na voljo v 22 jezikih EU.  S tem novim spletiščem Evropska unija otrokom prvič nudi informacije o Uniji in o njihovih pravicah, ki so pripravljene posebej zanje in podane v slogu, ki ga razumejo.

Župca.net - stran za otroke

E-učenje, interaktivne vaje 

Devetka.net - zbirka spletnih nalog 

E-um - gradiva, zbrana na preverjenem spletnem mestu, služijo kot pomoč tako učencem in dijakom kot njihovim učiteljem pri učenju in poučevanju matematike 

Priročnik Play it Fair! A Human Rights Education Toolkit for Children pomaga promovirati človekove pravice, nediskriminacijo in miroljubno reševanje sporov znotraj neformalnih izobraževalnih programov za otroke, na primer v poletnih taborih ali izvenšolskih dejavnosti.