KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Spletna razstava fotografij otrok, ki so se udeležili fotografskih delavnic

 

Šmihel (občina Novo mesto), 15.  – 18. 7. 2013

   

Kerinov grm (občina Krško), 22. – 25. 7. 2013 

 

Smrekec 2 (občina Grosuplje), 24. – 27. 7. 2012


 

Dr. Janez Pirc (Inštitut za narodnostna vprašanja):
Prva fotografska delavnica v letu 2012 je potekala v romskem naselju Smrekec 2. Ta skupaj s Smrekcem 1, od katerega ga loči samo ozek kanal vode, predstavlja eno večjih naselij Romov na Dolenjskem. Gre pa za komaj dobrih deset let staro naselbino na samem obrobju Grosuplja, skrito očem večini okoliških prebivalcev, kjer žal še vedno vladajo slabe življenjske razmere. Delavnica je bila izpeljana še z dodatno pomočjo dolgoletne prostovoljke in aktivistke pri grosupeljskih Romih, Lili Zupančič. Na sočasno potekajoči delavnici fotografije in filma se je odzvalo dvajset otrok. 

Žiga Koritnik (fotograf):
Izvedba je bila v Smrekcu kar naporna, saj so bili otroci precej samosvoji. Vseeno pa so bili zainteresirani in veseli, da izvajamo delavnico. Med otroki je bilo v glavnem več mlajših, kot lansko leto. Prevladovali so tisti pod deset let. Tako v Smrekcu kot Rosalnicah, so težko vzdrževali koncentracijo treh polnih delovnih ur. Proti koncu delovnega dneva, jim je interes upadal in smo jih morali toliko bolj motivirati. Fotografirali smo samo v enem delu vasi – to je v t.i. Smrekcu 2. Tudi letos smo v obeh primerih imeli za cilj razstavo, ki je v obeh vaseh privabila na otvoritev ljudi, katere čez teden nismo videvali. V Smrekcu smo razpeli vrv s fotografijami kar na »odpadu« preko avtomobilov. Tudi letos so bili med otroci fotografi, ki so naravno kadrirali in videli to, kar so slikali.

Boriha – Rosalnice (občina Metlika), 31. 7. – 3. 8. 2012 
Dr. Janez Pirc (Inštitut za narodnostna vprašanja):
Delavnica je bila izvedena v največjem romskem naselju v občini Metlika, Boriha – Rosalnice, okoli dva kilometra stran od Metlike in nekaj sto metrov od meje s Hrvaško na Kolpi. Naselje se z posameznimi kulturno-turističnimi prireditvami vedno bolj odpira navzven. Posebno je zlasti, da tamkajšnje prebivalstvo ohranja večje število konj, kjer so pri ježi le-teh izredno spretni že najmlajši. Delavnice pa nam ne bi uspelo uspešno izvesti brez pomoči Milene Grubač, ki dobro pozna razmere v naselju. Na filmsko in fotografsko delavnico se je odzvalo dvajset otrok iz naselja.
 
Žiga Koritnik (fotograf):
V Rosalnicah smo šli prvi dan delavnice na reko Kolpo, ostale dneve pa smo »obdelali« vas. Fotografirali smo igre s konji, bili pri gospe Tončki, ki nam je skuhala romsko kavo in v kamero povedala marsikaj zanimivega, en večer smo pekli koruzo in otroci so ob ognju peli. Rosalnice so mi delovale mirno, organizirano, otroci so bili poslušljivi, zainteresirani in odzivni. V naselju smo imeli razstavo v neposredni bližini Romskega izobraževalnega inkubatorja v Beli krajini – Rosalnice. Otroci so z največjim veseljem obešali fotografije, med seboj so se potegovali, kdo bo obesil katero fotografijo. Z zanimanjem so jih opazovali, fotografije so privabljale na obraze smeh in slišalo se je veliko zabavnih komentarjev. Šef vasi je omenil da bodo slike – razstavo uporabili na njihovih prihodnjih prireditvah.


Hudeje (občina Trebnje), 1. - 5. 8. 2011

Dr. Janez Pirc (Inštitut za narodnostna vprašanja):
Romsko naselje Hudeje je eno največjih na jugovzhodu Slovenije. Locirano je na prehodu gozda do polj, nekaj kilometrov severno od Trebnjega. V zadnjih letih beleži pospešeno prostorsko in infrastrukturno urejanje. Posebnost Hudej je še, da v naselju sedaj nekaj let uspešno deluje vrtec za otroke iz naselja, ki pomaga pri prehodu teh otrok v osnovno šolo. Da je delavnica gladko potekala je v veliki meri tudi zasluga domačinke, gospe Vide Hočevar, ki je pomagala pri koordinaciji aktivnosti; dobrodošla pa je bila tudi prisotnost uslužbenk s Centra za socialno delo Trebnje, ki so sočasno opravljale svoje delo v naselju. Na fotografsko in filmsko delavnico v naselju se je skupaj odzvalo dvajset otrok.
 
V Hudejah je bilo delo omejeno na naselje v katerem živijo, saj je to dovolj veliko in izredno slikovito, pisano. Občutek imam, da so bili otroci tu bolj dovzetni na moje mentorstvo in tehnično opremo, kot pa teden kasneje v Vanči vasi, kjer se mnogi otroci že vsakodnevno srečujejo s sodobno avdio-vizualno tehnologijo. Zadnji dan, ko smo fotografije razstavili v središču naselja, sem moral otroke zaradi radovednosti stalno »zavirati« in jih učiti spoštovanja do lastnih izdelkov. Otroke pa je bolj kot same fotografije, zanimalo, kdo je na njih.
 

Vanča vas – Borejci (občina Tišina) 8. – 12. 8. 2011

 

 
Dr. Janez Pirc (Inštitut za narodnostna vprašanja):
Vanča vas – Borejci je poleg Pušče največje romsko naselje v Prekmurju. V naselju imajo že več desetletno tradicijo organiziranega kulturnega in športnega udejstvovanja. Glavnina družabnega življenja se odvija okoli nogometnega igrišča, kjer ima svoj sedež tudi tamkajšnji NK Roma. Delavnica je gladko potekala tudi s pomočjo posameznih članov Romskega akademskega kluba. Na fotografsko in filmsko delavnico v naselju se je skupaj odzvalo dobrih trideset otrok.
 

Žiga Koritnik (fotograf):
V Vanči Vasi – Borejcih smo se prvi dan dela omejili na nogometno igrišče, naslednje dni pa tudi na preostali del vasi. En dan pa sem se zmenil s filmsko ekipo, ki je takrat snemala v okolici (slovenski film »Šanghaj«), da lahko pridemo na prizorišče »pofirbcat«, kako delajo.