KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Projektni svet

 

Projektni svet predstavlja skupne interese partnerjev in je posvetovalno telo konzorcija. Njegova naloga je letni pregled opravljenega dela oziroma spremljanje uresničevanja projektnih nalog ter sprejemanje strateških odločitev (npr. zamenjava partnerja). V projektni svet je vključen po en predstavnik vsakega konzorcijskega partnerja. Projektni svet se sestaja 1-krat letno.
 


 

Projektni svet v letu 2012 

V sredo 27. junija 2012 je na Inštitutu za narodnostna vprašanja potekal sestanek projektnega sveta ESS projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«.

  

 

Projektni svet v letu 2011
 

V sredo 9. marca 2011 ob 12. uri je na Inštitutu za narodnostna vprašanja (Erjavčeva 26, Ljubljana) potekal sestanek projektnega sveta ESS projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. 

Na sestanku projektnega sveta so predstavniki projektnega konzorcija opravili pregled opravljenega dela na posameznih projektnih aktivnostih in razpravljali o diseminaciji projektnih rezultatov ter o aktualnih zadevah projektnega managementa.