KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Didaktični material

 

RECIMO NE DISKRIMINACIJI V ŠOLI  – vodič za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije za starše, učitelje ter druge delavce v vzgoji in izobraževanju
 

Trijezični slikovni slovarji UČIM SE ROMSKO

Pedagoški inštitut je v okviru projekta Dvig socialnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti izdal trijezične slikovne slovarje UČIM SE ROMSKO za različne starostne skupine, od 2 do 3 let, od 4 do 5 let in od 6 do 8 let. Avtorica slovarjev je Samanta Baranja.  Pedagoški inštitut je izdal gradiva za izvajanje programov za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja v starosti od 0-3 let. Gradivo Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja je izšlo v treh oblikah oziroma prirejeno trem ciljnim skupinam: otrokom, staršem in animatorjem.
 
Izdali pa so tudi priročnik Dejavnosti za otroke v starosti od 3–6 let na področju predopismenjevanja in matematike, ki pa je namenjen animatorjem.

 

 

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Priročnik za animatorje. Betsy Squibb in Sally J. Deitz. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.

   
  Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Gradivo za starše. Tatjana Vonta in drugi. Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
   
 

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Gradivo za otroke. Tatjana Vonta ... [et al.] Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

   
 

Dejavnosti za otroke v starosti od 3–6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Priročnik za animatorje. Kathleen Hayes, Cassie Landers, Amy Dombro. Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.

   
 

Dejavnosti za otroke v starosti od 3–6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za starše. Tatjana Vonta ... [et al.]. Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.

   
 

Dejavnosti za otroke v starosti od 3–6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za otroke. Hayes, Kathleen.Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2013.Pedagoški inštitut
je v okviru projektne aktivnosti »Razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za predšolske otroke in njihove družine ter otroke, ki vstopajo v šolo, in njihove družine« izdal nova didaktična sredstva in sicer trijezične slikanice (dolenjska romščina, prekmurska romščina, slovenščina), s priročniki za animatorje. Na področju usvajanja jezika se starši, vzgojitelji in učitelji srečujejo s pomanjkanjem ustreznega didaktičnega gradiva, ki bi mlajšim otrokom omogočal izkušnje v maternem jeziku in jeziku, s katerim se otrok sreča ob vključevanju v institucijo. Ob tem se srečujemo še s pomanjkanjem didaktičnega materiala, ki bi bil blizu otrokovim izkušnjam iz njegovega vsakodnevnega življenja v romski družini oziroma naselju. Pomanjkanje takšnega gradiva ima za posledico dejstvo, da se otrok srečuje le z slikovnim materialom, ki predstavlja večinsko kulturo, kar je za oblikovanje njegove identitete lahko škodljivo. V okviru tega ukrepa želimo spodbuditi predbralne aktivnosti na ravni vrtca in v domačem okolju.

 

Komplet večjezičnih slikanic za otroke od 2 do 3 let in priročnik za animatorje

 

TUNA, Aija
Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki.
Dejavnosti z 2-3 leta starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA / Aija Tuna in Dawn Tankersley; [prevajalka Tamara Maričić].
Ljubljana , Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

Priročnik za  animatorje.

 

HAXHIA, Miranda
Punčkin nos = Babutkakro nak = Punčkakaro nakh
trijezična slikanica / Miranda Haxhia; [ilustratorka Ursula Köhrer; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. 
Ljubljana, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 

 

BAGHDASARYAN, Rouzanna
Tema = Šitišaugo = Tama
trijezična slikanica / Rouzanna Baghdasaryan; [ilustratorka Manana Morchiladze; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. 
Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 

TAVADZE, Olesya
Bajko in Paskualina = U Bajko te i Paskualina = Bajko i Paskualina: zgodba o dveh prijateljih = paramisi palu duj pejtauškja = mothavibe vašu duj kolega
trijezična slikanica / Olesya Tavadze; [ilustrator Evgueni Ivanov; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. 
Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

 

Najmanjši = Lektikneder = Nartiknede, trijezična slikanica. Halya Kruk. Ilustrirala Manana Morchiladze; [prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011


Komplet večjezičnih slikanic za otroke od 4 do 5 let in priročnik za animatorje

  TUNA, Aija
Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki.
Dejavnosti z 4-5 let starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA / Aija Tuna in Dawn Tankersley; [prevajalka Tamara Maričić]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

Priročnik za  animatorje
 
  VUJADINOVIĆ, Nenad
Roni = Roni = Roni
trijezična slikanica / Nenad Vujadinovic; [ilustratorka Emil Für; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 
 

BREZINOVA, Ivona
Doroteja in njena očala = I Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakare špeglja: trijezična slikanica / Ivona Brezinova; [ilustrator Mentor Llapashtica; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

 

BRUNEL, Aude
Gremo na delo = Žas pri buti = Džam pu buti 
trijezična slikanica / Aude Brunel; [ilustrator Marjan Mancek; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

 

ZAKE, Daiga
Pomaranče za vse = Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu sa
trijezična slikanica / Daiga Zake; [ilustratorka Elena Stojanova; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

   

Komplet večjezičnih slikanic za otroke od 6 do 8 let in priročnik za animatorje

TUNA, Aija
Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki. Dejavnosti s 6-8 let starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA / Aija Tuna in Dawn Tankersley; [prevajalka Tamara Maričić]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

Priročnik za  animatorje

 

VOSKOBOINIKOV, Valery
Ledena sveča = Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča
trijezična slikanica / Valery Voskoboinikov; [ilustrator Rolandas Bilinskas; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. - Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011

 

BAGHDASARYAN, Rouzanna
Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te ispidel = Miško kanini naši
trijezična slikanica / Rouzanna Baghdasaryan; [ilustratorka Yulia Lushnikova; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. 
Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 

 

HUDICOURT, Caroline
Mango za dedka = Mango mištu papo = Mango vašu phurano dade: trijezična slikanica / Caroline Hudicourt; [ilustrator Ismer Saincilus; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 

 

LILIOM, Laura
Ti si moj res dober prijatelj = Tu sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas mro zares lačho kolega
trijezična slikanica / Laura Liliom; [ilustratorka Lilit Vagharshyan; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Ljubljana : Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 

   

Na delavnici stripa, ki sta jo decembra (2010) organizirala izvajalca učne pomoči Jasmina Ahmetaj in Miha Moškon so otroci OŠ Janka Padežnika in OŠ Maksa Durjave, ob pomoči Mihaela Rudla (ZULK), izdelali strip del katerega so tudi učni listi.