KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Projektne novine

 

Promocijski projektni časopis »Projektne novine«
 

Osnovni namen projektnega časopisa »Projektne novine« je obveščanje javnosti o tekočih aktivnostih in dosežkih projekta.

Projektni časopis ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in je poleg ostalih digitalnih in elektronskih oblik diseminacije projektnih dejavnosti ter rezultatov pomemben medij, ki ga bo prejel velik del romskih gospodinjstev.

Namen načrtovanega časopisa je tudi spodbuditi romske učence in dijake, ki bodo vključeni v druge projektne aktivnosti, da zanjo napišejo in v njej objavijo svoje izdelke, vtise in razmišljanja na temo izobraževanja. 
 

LETO 2013 


Številka 1, maj 2013          
   
   

LETO 2012 


Številka 1, januar 2012   
 Številka 2, avgust 2012  
Številka 3, december 2012  

LETO 2011
 

Številka 1, april 2011
   
 Številka 2, junij 2011  
   
 Številka 3, oktober 2011