KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Šolsko leto 2011/2012

 

Počitnice v Hudejah in Poletni tabor za romske otroke 2012

 
Letošnje šolske počitnice so tudi v Hudejah hitro minile. Ustvarjalne oblike učne pomoči in delavnice, ki jih vodi Center za socialno delo Trebnje v okviru ESS Projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, so bile v času teh počitnic tematsko obarvane. Naslovili smo jih kot PRIJAZNE POČITNICE in k temu resnično stremeli. Delavnice so bile dobro obiskane. Z otroki smo imeli veliko delavnic socialnih veščin, učili smo se preko igre, spoznavali smo svoja čustva, jih poskušali ubesediti in tudi primerno izražati, ponavljali smo abecedo, črke in števila ter se smejali in igrali. Spremljali smo tudi olimpijske igre. Trudili smo se, da smo bili prijazni drug do drugega in da smo se vedli tako, kot si želimo, da bi se drugi vedli do nas. Poudarjali smo pomen medsebojnega spoštovanja in predvsem prevzemanja odgovornosti za svoje ravnanje in vedenje, katerega Romom v Hudejah še vedno primanjkuje.
 

V zadnjem tednu avgusta pa je Center za socialno delo Trebnje izpeljal že 6. Poletni tabor za romske otroke, katerega financira Občina Trebnje. V tem tednu so bile delavnice še nekoliko bolj barvite. V sredo nas je obiskala frizerka, ki je dekletom pletla kite in oblikovala raznolike pričeske, fantom pa barvala frizure z raznobarvnimi spreji. Za 12 otrok, pa je bil verjetno najbolj nepozaben četrtek, ko smo se zgodaj zjutraj z avtobusom odpravili na morje v Izolo. Nesigurni zamahi v vodi, pljuvljanje slanega morja, medsebojno špricanje in predvsem srečne ter žareče oči romskih otrok so povedali, da smo z izletom na morje zadeli v polno.
S Poletnim taborom za romske otroke smo tako zaključili šolske počitnice. Izlet na morje je bil za ene nagrada za zaključeno šolsko leto, za druge pa spodbuda za novo, ki prihaja. Naj omenimo tudi to, da je v letošnjem šolskem letu ena učenka uspešno zaključila osnovnošolsko izobraževanje v OŠ Trebnje. Na Centru za socialno delo Trebnje v okviru naših projektov stremimo, da bi bilo takih učencev in uspehov čim več.

Taja Borštnar, Univ. dipl. soc. del.

Šolsko leto 2011/2012

V letu 2012 se je učna pomoč izvajala v Romskem izobraževalnem inkubatorju v Trebnjem in v romskem kabinetu na OŠ Trebnje.

Šivanje tradicionalnih romskih oblačil
 

V Romskem izobraževalnem inkubatorju v Trebnjem (Hudeje) je v mesecu juliju (16. do 20. julija 2012) potekala delavnica namenjena spoznavanju kulture, načina oblačenja Romov v Sloveniji in v drugih državah ter šivanja tradicionalnih romskih oblačil. Delavnico sta izvajali dr. Vera Klopčič in prostovoljka Martina Zuliani iz Italije.


CSD Trebnje je s 1. septembrom 2011 pričeli izvajati aktivnost Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za romske učence v romskem naselju Hudeje.
V prvem mesecu se je učne pomoči udeležilo že 12 romskih učencev.
Organizirano je bilo uvodno usposabljanje za prostovoljce, ki redno obiskujejo romsko naselje, se družijo z učenci in skupaj z njimi širijo svoje znanje. Za starše učencev iz romskega naselja pa smo pripravili delavnico, kjer smo si ogledali film Hudeje 2011, ki so ga posneli njihovi otroci v okviru filmske oz. video delavnice za romsko mladino, in fotografije z izletov na katerih so bili njihovi otroci v okviru romskega tabora v mesecu avgustu. Obiskala nas je tudi ga. Nena Dautanac s katero smo se pogovarjali o življenju na Hudejah.

Učna pomoč v naselju Hudeje

Kot študentka socialnega dela, sem se v okviru praktičnega dela na CSD Trebnje vključila tudi v izvajanje učne pomoči in v delavnice dnevnega centra za romske otroke v romskem naselju Hudeje. Romska kultura in njihov način življenja sta se mi vedno zdela kot povsem drug svet, ki je tako zelo drugačen od mojega. V poklicu socialne delavke, ki ga v prihodnosti želim opravljati, se mi zdi zelo pomembno, da poznam svoje lokalno okolje v katerem živim in želim delati. Tako sem si tudi delo z romskimi otroci vzela kot izziv in pomembno izkušnjo. Sedaj ko je za mano nekaj obiskov v naselju, sem vesela, da sem se odločila za to in prijetno presenečena, kako so me otroci hitro sprejeli. Tudi učna pomoč, katere se udeležuje že 13 otrok, se mi zdi eden od načinov kako se približati otrokom in njihovemu načinu življenja, saj se v odnosu med izvajalci učne pomoči in otroki postopoma razvija zaupanje in spoštovanje. Kar sem lahko tudi sama že opazila, saj otroci tudi sami prihajajo in prosijo za pomoč pri domačih nalogah in učenju. Ob šolskem delu, pa otroci včasih pripovedujejo tudi o sebi in svojem življenju. Način dela kot sem ga imela možnost spoznati in dejavnosti, ki jih delavke in prostovoljke opravljajo v okviru tega projekta, se mi zdijo eden od pomembnih korakov k sožitju dveh kultur, ki sta si tako zelo blizu, a hkrati zelo daleč.
Tina Pajk, študentka 4. letnika Fakultete za socialno delo

 

Novoletno vzdušje v Romskem izobraževalnem inkubatorju Trebnje v Hudejah.