KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Šolsko leto 2011/2012

 

Učna pomoč v šolskem letu 2011/2012

Romski akademski klub izvaja aktivnosti nudenja učne pomoči romskim učencem in dijakom. Učno pomoč izvajajo pretežno pripadniki romske skupnosti, ki svoje znanje in izkušnje po principu »Romi za Rome« prenašajo na mlajšo romsko populacijo.
Aktivnosti nudenja učne pomoči se izvajajo v Romskem izobraževalnem inkubatorju v Prekmurju v Vanči vasi (ki je odprt vsakodnevno), v učilnici na sedežu Romskega akademskega kluba v Murski Soboti, v romskem kulturno-informacijskem centru (ROKIC: »DROM«) v romskem naselju Kamenci, na partnerskih šolah v Prekmurju in v Mariboru ter po potrebi tudi na domu učencev oziroma dijakov.
Pri izvajanju učne pomoči izvajalci le-te poseben poudarek dajejo spremljanju sprotnega učenja in delu učencev oziroma dijakov ter individualni in skupinski učni pomoči po posameznih razredih. Preko dnevnikov, ki so namenjeni evalvaciji učnega uspeha, pa se spremlja tudi napredek vsakega, v proces učne pomoči vključenega, učenca oziroma dijaka. Delo prekmurskega romskega izobraževalnega inkubatorja je zaživelo, romski otroci so pokazali izjemno motivacijo za učenje ter za medsebojno pomoč in sodelovanje.

 

Urnik učne pomoči v RII Prekmurje v šolskem letu 2011/2012
 

Učna pomoč v Prekmurju in na Štajerskem

Dobro leto po začetku izvajanja projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« so ure učne pomoči na različnih lokacijah še vedno zelo dobro obiskane. Romski akademski klub, v sklopu katerega deluje 14 izvajalcev učne pomoči, si prizadeva, da bi učno pomoč obiskovalo še več romskih otrok. Omenimo lahko, da se učna pomoč izvaja tudi na nepartnerskih šolah v Mariboru, povečano je tudi povpraševanje za učno pomoč na srednjih šolah v obliki individualne učne pomoči. Tudi v Romskem izobraževalnem inkubatorju Prekmurje v romskem naselju Kamenci, od koder so slike, otroci vsak dan z veseljem prihajajo na učno pomoč. Izvajalci učne pomoči se dnevno trudijo otrokom razširiti obzorje splošnega znanja, ter posledično izboljšati učni uspeh.
 

 

Obšolski program Nogometna šola


Program se izvaja že od avgusta 2010. Ekipa Nogometne šole U-12 je dosegla 3. mesto na nogometnem turnirju v Avstriji.
15. januarja 2012 je ekipa Nogometne šole U-12 sodelovala na nogometnem turnirju v Feldbachu, v Avstriji. Ekipa je osvojila 3. mesto in prejela velik pokal.