KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Šolsko leto 2010/2011

 

RII v Prekmurju - Vanča vas-Borejci
 

Urnik izvajanja učne pomoči v RII v Prekmurju (Vanča vas-Borejci) v šolskem letu 2010/2011.  

RII v Prekmurju - Kamenci 

Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti  (informiranje in motivacija staršev in otrok, zbiranje prijav, sestanki s starši in učitelji iz partnerske OŠ Franceta Prešerna Črenšovci) za izvajanje učne pomoči za učence in dijake iz romskega naselja Kamenci ter za romske mladostnike iz tega naselja, ki so bodisi opustili šolanje (osipniki) ali pa po končanem osnovnošolskem izobraževanju niso nadaljevali šolanja.
Za učno pomoč je zainteresiranih 38 otrok in mladostnikov. Učna pomoč se izvaja v (novem) romskem kulturno-informacijskem centru (ROKIC: »DROM«) v romskem naselju Kamenci. 


Urnik izvajanja učne pomoči v RII v Prekmurju - Kamenci v šolskem letu 2010/2011. 

Izvajanje učne pomoči v RII v Prekmurju:
 

Romski akademski klub je permanentno izvajal aktivnosti nudenja učne pomoči romskim učencem in dijakom v RII v Prekmurju na različnih lokacijah: v Vanči vasi-Borejci, v Kamencih, na partnerskih šolah, v dijaškem domu v Murski Soboti in na domovih učencev.
- Od aprila do junija 2011 se je učne pomoči udeleževalo 72 otrok, od tega 65 učencev in 7 dijakov. Učno pomoč je nudilo 15 izvajalcev.
- Od januarja do marca 2011 v proces učne pomoči vključenih 45 otrok (38 učencev in 7 dijakov). Učno pomoč je nudilo 11 izvajalcev.
- Od septembra do decembra 2010 v proces učne pomoči vključenih 62 učencev oziroma dijakov. 

 

Obšolski program Nogometna šola

Program se izvaja že od avgusta 2010. Obšolski program »Nogometna šola« izvajajo 4 izvajalci; trije trenerji so v omenjenem obdobju pridobili naziv Trener C in tako UEFA licenco C, ki je potrebna za delo z mladimi nogometaši.
Udeleženci »Nogometne šole« so osvojili osnove timskega dela, kot so disciplina, samokritičnost, točnost, odgovornost, strpnost. V aktivnosti »Nogometne šole« so se vključili tudi neromski otroci iz lokalnega okolja, tako da projekt prispeva k izboljšanju medkulturnega dialoga med romskimi in neromskimi otroci. Nogometni turnirji v tujini, katerih se udeležujejo ekipe »Nogometne šole«, so pomembni tudi zato, ker na tekmah otroci navezujejo stike s svojimi vrstniki v tujem jeziku. S tem se namreč po eni strani izboljšujejo njihove komunikacijske veščine, hkrati pa takšna srečanja predstavljajo za otroke dodatno motivacijo za učenje tujega jezika. Tovrstna srečanja in turnirji pripomorejo k dodatni promociji nogometne šole v lokalnem okolju, zaradi česar je zanimanje za vpis otrok v nogometno šolo naraslo tako med romskim kakor tudi med večinskim prebivalstvom.
V okviru nogometne šole pa so bila organizirana predavanja za trenerje.  

Izvedene aktivnosti v okviru Nogometne šole:
V obdobju od aprila do junija 2011 se je treningov v okviru »Nogometne šole« udeleževalo 38 otrok: v starostni kategoriji od 4-7 let je bilo aktivnih 12 otrok; v kategoriji od 8-10 let je bilo aktivnih 14 otrok ter v kategoriji 11-12 let in starejši (do 15 let) je bilo aktivnih 12 otrok. Obšolski program »Nogometna šola« izvajajo 4 izvajalci. Otroci iz projektne »Nogometne šole« so v drugem kvartalu letošnjega leta odigrali 12 tekem ter sodelovali na 13 turnirjih doma in v tujini, na katerih so dosegli zelo dobre rezultate.
Od januarja do marca 2011 se je treningov v okviru »Nogometne šole« udeleževalo 33 otrok: v starostni kategoriji od 4-7 let je bilo aktivnih 10 otrok; v kategoriji od 8-10 let je bilo aktivnih 13 otrok ter v kategoriji 11-12 let in starejši (do 15 let) je bilo aktivnih 10 otrok. V tem obdobju je »Nogometna šola« organizirala 9 turnirjev in 3 prijateljska srečanja. Pod vodstvom trenerjev je potekala še rekreacija za starejše, ki se je je udeleževalo 17 udeležencev.
Od septembra do decembra 2010 se je treningov v okviru »Nogometne šole« udeleževalo 36 romskih otrok: v starostni kategoriji od 4-7 let je bilo aktivnih 9 otrok; v kategoriji od 8-10 let je bilo aktivnih 15 otrok ter v kategoriji 11-12 let in starejši (do 15 let) je bilo aktivnih 12 otrok. Enako število otrok se je udeleževalo nogometnih turnirjev in tekem doma in v tujini, na katerih je »Nogometna šola« beležila izjemne uspehe in s tem tudi pridobila na prepoznavnosti.   

Ustvarjalne delavnice za otroke

V času od aprila do junija 2011 je Romski akademski klub izvedel pestro paleto motivacijskih in ustvarjalnih delavnic. Obeležili smo 8. april – svetovni dan Romov, prihod pomladi in svetovni dan Zemlje; ustvarjali smo »medkulturno mavrico« ter vsestransko razvijali ustvarjalne potenciale romskih otrok in mladostnikov. V tem obdobju je bilo izvedenih 26 različnih tipov motivacijskih in ustvarjalnih delavnic (38 izvedb). Delavnice so se odvijale v »Romskem izobraževalnem inkubatorju Prekmurje« v Vanča vasi-Borejci in Kamenci, v Dijaškem domu Murska Sobota, na osnovnih šolah v Kuzmi in Mariboru, na Ekonomski šoli v Murski Soboti ter v Vrtcu Murska Sobota – Dislocirana enota Pušča (kjer je potekal enotedenski ustvarjalni tabor: »Teden ustvarjanja medkulturne mavrice«). V motivacijske in ustvarjalne delavnice je bilo vključenih 240 otrok, učencev in dijakov.   
V času od januarja do marca 2011 so izvajalci učne pomoči izvedli 8 ustvarjalnih delavnic za otroke. Izvedene so bile naslednje ustvarjalne delavnice: »Dramsko popoldne«, delavnica na temo spoznavanja kontinentov ter delavnice za risanje stripa, za izdelovanje pustnih mask, delavnica izdelovanja ročnih lutk in oblikovanje knjižice z izmišljeno vsebino pravljice ter delavnica ob materinskem dnevu. V Mariboru so na OŠ Janka Padežnika potekale ustvarjalne delavnice za izdelovanja stripa, rezultat katerih je natisnjen strip v broširani obliki. V Dijaškem domu v Murski Soboti pa so potekale naslednje ustvarjalne delavnice: likovna ustvarjalna delavnica ob dnevu žena ter slikarska delavnica za izdelovanje sobnih slik.
Delavnic so se udeleževali otroci, ki so vključeni v program učne pomoči, poleg njih pa se je delavnic udeležilo še 7 drugih otrok.
V času od septembra do decembra 2010 so izvajalci učne pomoči pripravili in izvedli 5 ustvarjalnih delavnic za otroke. Delavnic se je v povprečju udeležilo 20 otrok. Posebno odmevna je bila delavnica, na kateri so otroci izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih nato poslali vsem projektnim partnerjem, partnerskim šolam in vrtcem ter državnim in lokalnim institucijam. Delavnico je posnela RTV Slovenija in jo vključila v romsko oddajo »So vakeres? – Kaj govoriš?«.