KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Šolsko leto 2011/2012

 

Šmihel

Dnevni center Šmihel poteka v bivalniku v romskem naselju Šmihel, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure. Prvi del programa (od 12. do 14. ure) je namenjen predšolskim otrok, drugi del programa (14. do 16. ure) pa šoloobveznim otrokom. V program se vključuje 31 otrok.

Romski izobraževalni inkubator v Novem mestu - Šmihel je dobil novo podobo

Izvajalci učne pomoči v Romskem izobraževalnem inkubatorju v Novem mestu – Šmihel so skupaj z otroci in dijaki Gimnazije Novo mesto pobarvali zabojnik, v katerem se izvaja učna pomoč in druge dejavnosti.

Otvoritev Dnevnega centra Šmihel

 

V četrtek 19. aprila 2012 je v romskem naselju Šmihel v Novem mestu potekala otvoritev Dnevnega centra Šmihel, ki ga v okviru projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« vodi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.


 

Brezje

V okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja v Novem mestu - Brezje se izvaja Dnevni center Brezje, ki poteka v prostorih vrtca Pikapolonica v Brezju, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 13.30 do 17. ure. Program je razdeljen na dva dela, in sicer je prvi del (od 13.30 do 15. ure) namenjen učni pomoči, drugi del (od 15. do 17. ure) pa je namenjen skupinskim aktivnostim.
Bistvo programa je vzpostavljanje vsakodnevnega kvalitetnega stika med romskimi otroki in izvajalci programa ter organiziranje različnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v podporo in krepitev moči, izgradnjo novih spoprijemalnih strategij, višanje človeškega, socialnega in kulturnega kapitala ter zagotavljanje pogojev za pridobivanje tistih veščin, ki so potrebne, da se posameznik v socialnem prostoru učinkovito vede in da vstopa v zadovoljive socialne odnose. Namen programa pa je tudi večja vpetost v šolski sistem, zato je pomemben del programa namenjen tudi učni pomoči, pomoči pri domačih nalogah in učenju slovenščine. V program se vključuje 48 romskih otrok.