KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Šolsko leto 2010/2011

 

Izvedene aktivnosti v letu 2011

V času od aprila do junija 2011 smo izvedli 36 ustvarjalnih delavnic, 1 likovno delavnico, 57 delavnic s športnimi in družabnimi vsebinami, 21 socialnih delavnic (od tega 18 delavnic učim se skozi igro), 8 glasbeno-plesne delavnice (hip hop), 3 delavnice romske folklore, 1 srečanje s taborniki, 4 fotografske delavnice z Boštjanom Pucljem, 2 delavnici o učenju človekovih pravic po metodi KOMPAS, 8 sprostilnih delavnic, 1 lutkovno predstavo (Najboljši ciganski muzikant) in 1 potopisno predavanje (Indija). Učno pomoč v obsegu 626,30 ur je izvajalo 13 izvajalcev. Skupno število ur vključenosti je bilo 1.295,30. Izvedli smo 28 ur svetovanja staršem, in sicer 6 staršem.V času od januarja do marca 2011 smo izvedli 41 ustvarjalnih delavnic, 2 likovni delavnici, 34 delavnic s športnimi in družabnimi vsebinami, 27 socialnih delavnic (od tega 21 delavnic učim se skozi igro), 14 glasbeno-plesne delavnice, 6 srečanje s taborniki, 4 fotografske delavnice z Boštjanom Pucljem, trikrat smo si ogledali animirani film. Učno pomoč v obsegu 578,30 ur je izvajalo 8 izvajalcev. Skupno število ur vključenosti je bilo 1.268,30. Izvedli smo 34 ur svetovanja staršem, in sicer 7 staršem.    


in

 

Dnevni center Šmihel

 
V Dnevnem centru Šmihel je program v mesecu oktobru in novembru potekal trikrat na teden, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13. do 15. ure. V mesecu decembru programa zaradi nerešenih prostorskih pogojev nismo izvajali. V program je vključenih 17 osnovnošolskih romskih otrok, ki se zaradi nerešenih prostorskih pogojev vključujejo predvsem v skupinske aktivnosti: socialne igre, ustvarjalne delavnice, plesne in glasbene delavnice s poudarkom na romski kulturi, družabne in športne igre.  

Izvedene dejavnosti v letu 2010

V času od 1. 9. do 31. 12. 2010 smo izvedli 18 ustvarjalnih delavnic, 4 športne in družabne igre, 10 socialnih delavnic, 123 ur učne pomoči in učenja slovenščine (učni listi). Sodelovali smo s 6 starši, in sicer v obsegu 15 ur.