KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

2011

 
 

Vrtec Kerinov grm (Romski izobraževalni inkubator v Krškem) je v mesecu avgustu 2011 dobil igrišče opremljeno z igrali. Igrala so bila financirana v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti.

 

 


V vrtec Kerinov grm je uradno vpisanih 19 otrok iz naselja Kerinov grm -  10 otrok redno obiskuje vrtec vsak dan, preostalih 9 otrok pa prihaja različno po dnevih v tednu. 

Za starše, smo izvedli pet delavnic v dogovoru z raznimi izvajalci: Policijsko postajo, Zdravstveno službo in CSD Krško ter šolo Leskovec pri Krškem. Dve delavnici za starše romskih otrok sta se nanašali na temo: družina (zgodnja nosečnost, razvojne spremembe, kontracepcija, zdrav partnerski odnos). Delavnic se je udeležilo 12 staršev, za katere opažamo, da z veseljem prihajajo, se vključujejo v pogovor, veliko stvari jih zanima in radi sodelujejo pri organiziranih dejavnostih.

Organizirali smo tudi sestanek s predstavnikom staršev na občini Leskovec pri Krškem glede urejanja in skrbi za objekt s strani prebivalcev naselja Kerinov grm. 
 

Zgibanka:
Korak za korakom gradimo zaupanje za boljši jutri

 
***
V Kerinovem grmu, občina Krško je bil v soboto 9. aprila 2011 svečano predan v uporabo večnamenski prostor. Postavitev vrtca Kerinov grm je primer uspešnega sodelovanja med lokalno samoupravo, ki je financirala objekt in projektom Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki financira opremo in kadre v vrtcu.
Otroci radi prihajajo v vrtec, starši se vključujejo in so pripravljeni sodelovati v aktivnostih urejanja okolice objekta in ponujajo pomoč pri urejanju in čiščenju prostorov. V večini so se odzvali vabilu na roditeljski sestanek, mame vključenih otrok so izrazile pripravljenost za pomoč pri peki peciva za otvoritev objekta. 

.
 

Od postavitve temeljev, do novega vrtca.

V obdobju od januarja do marca 2011 se je pridobila vsa dokumentacija in uresničili vsi pogoji potrebni za uradno otvoritev in izvajanje programa vrtec Kerinov grm. S 1. 2. 2011 sta v vrtcu zaposleni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta pričeli izvajati vsakodnevne aktivnosti v naselju z romskimi otroki v starosti od 2. do 4. let. 

 

Predstavitev  zasnove vrtca Kerinov grm