KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Romski izobraževalni inkubator v Novem mestu

 
 

 

Romski izobraževalni inkubator v Novem mestu - Šmihel 


V Romskem izobraževalnem inkubatorju Novo mesto – Šmihel je potekala fotografska in video delavnica za otroke. Udeleženci delavnice so spoznavali osnove fotografiranja in videa. Delavnica je potekala med 15. in 18. julija 2013, ko se je zaključila z razstavo fotografij in predvajanjem kratkega filma.
Delavnico organizira Inštitut za narodnostna vprašanja.
Izvajalec fotografske delavnice je Žiga Koritnik, izvajalec video delavnice pa je Jaka Kramberger.

Začetek delavnice:Zaključna razstava:

 

***

V okviru RII v Novem mestu - Šmihel se izvaja Dnevni center Šmihel, ki poteka v biovalniku v romskem naselju Šmihel, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure. Prvi del programa (od 12. do 14. ure) je namenjen predšolskim otrok, drugi del programa (14. do 16. ure) pa šoloobveznim otrokom.
V program se vključuje 31 otrok.
V času od 1. 9. do 30. 9. 2012 smo izvedli 2 glasbeno plesni igrici, 13 glasbenih delavnic, 7 plesne delavnice (hip hop), 8 delavnic s športnimi in družabnimi igrami, 19 ustvarjalnih delavnic, 19 delavnic za razvijanje besednega zaklada, 9 delavnic za razvijanje grafomotorike, 1 socialno delavnico, 2 delavnici učim se skozi igro, 7 gibalnih igric (joga za otroke), 1 delavnico prve pomoči, 9 krat smo se igrali v igralnem kotičku. Skupaj je bila vključenost 452 ur. Izvedli smo 119 ur učne pomoči Izvedli smo 12 ur svetovanja staršem, in sicer 6 staršem. 
V času od 1. 10. do 31. 10. 2012 smo izvedli 4 glasbeno plesne igrice, 10 glasbenih delavnic, 3 plesne delavnice (hip hop), 15 delavnic s športnimi in družabnimi igrami, 22 ustvarjalnih delavnic, 21 delavnic za razvijanje besednega zaklada, 6 delavnic za razvijanje grafomotorike, 3 socialne delavnice, 3 delavnice učim se skozi igro, 7 gibalnih igric (od tega 3 delavnice joge za otroke), 3 delavnice prve pomoči, 3 eko delavnice, 1 pravljično delavnico, otroci so se 19 krat igrali v igralnem kotičku. Skupaj je bila vključenost 502 uri. Izvedli smo 141 ur učne pomoči Izvedli smo 18 ur svetovanja staršem, in sicer 10 staršem.
 

Romski izobraževalni inkubator v Novem mestu - Brezje

V okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja v Novem mestu - Brezje se izvaja Dnevni center Brezje, ki poteka v prostorih vrtca Pikapolonica v Brezju, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 13.30 do 17. ure. Program je razdeljen na dva dela, in sicer je prvi del (od 13.30 do 15. ure) namenjen učni pomoči, drugi del (od 15. do 17. ure) pa je namenjen skupinskim aktivnostim.
Bistvo programa je vzpostavljanje vsakodnevnega kvalitetnega stika med romskimi otroki in izvajalci programa ter organiziranje različnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v podporo in krepitev moči, izgradnjo novih spoprijemalnih strategij, višanje človeškega, socialnega in kulturnega kapitala ter zagotavljanje pogojev za pridobivanje tistih veščin, ki so potrebne, da se posameznik v socialnem prostoru učinkovito vede in da vstopa v zadovoljive socialne odnose. Namen programa pa je tudi večja vpetost v šolski sistem, zato je pomemben del programa namenjen tudi učni pomoči, pomoči pri domačih nalogah in učenju slovenščine. V program se vključuje 48 romskih otrok.
V času od 1. 9. do 30. 9. 2012 smo izvedli 7 ustvarjalnih delavnic, 19 delavnic s športnimi in družabnimi vsebinami in 3 delavnice z igrami na prostem, 5 delavnice učim se skozi igro, 2 plesni delavnici (hip-hop), 3 socialne delavnice in 2 delavnici s taborniškimi veščinami. Skupno število ur vključenosti je bilo 438 ur. Izvedli smo 246 ur učne pomoči. Izvedli smo 19 ur svetovanja staršem, in sicer 12 staršem.
V času od 1. 10. do 31. 10. 2012 smo izvedli 9 ustvarjalnih delavnic, 20 delavnic s športnimi in družabnimi vsebinami in 1 delavnico z igrami na prostem, 7 delavnic učim se skozi igro, 1 plesno delavnico (hip-hop), 2 socialni delavnici in 1 delavnico s taborniškimi veščinami, 1 pravljično delavnico, 1 likovno delavnico. Skupno število ur vključenosti je bilo 517 ur. Izvedli smo 237 ur učne pomoči. Izvedli smo 22 ur svetovanja staršem, in sicer 12 staršem.

 

Šolsko leto 2011/2012

Šolsko leto 2010/2011