KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Romski izobraževalni inkubator v Prekmurju

 

 

Šolsko leto 2012/2013 


Romski akademski klub izvaja aktivnosti nudenja učne pomoči romskim učencem in dijakom. Učno pomoč izvajajo pretežno pripadniki romske skupnosti, ki svoje znanje in izkušnje po principu »Romi za Rome« prenašajo na mlajšo romsko populacijo.
Aktivnosti nudenja učne pomoči se izvajajo v Romskem izobraževalnem inkubatorju v Prekmurju v Vanči vasi (ki je odprt vsakodnevno), v učilnici na sedežu Romskega akademskega kluba v Murski Soboti, v romskem kulturno-informacijskem centru (ROKIC: »DROM«) v romskem naselju Kamenci, na partnerskih šolah v Prekmurju in v Mariboru ter po potrebi tudi na domu učencev oziroma dijakov.
Pri izvajanju učne pomoči izvajalci le-te poseben poudarek dajejo spremljanju sprotnega učenja in delu učencev oziroma dijakov ter individualni in skupinski učni pomoči po posameznih razredih. Preko dnevnikov, ki so namenjeni evalvaciji učnega uspeha, pa se spremlja tudi napredek vsakega, v proces učne pomoči vključenega, učenca oziroma dijaka. Delo prekmurskega romskega izobraževalnega inkubatorja je zaživelo, romski otroci so pokazali izjemno motivacijo za učenje ter za medsebojno pomoč in sodelovanje. 
 

Romski izobraževalni inkubator v Prekmurju - Vanča vas-Borejci

Urnik izvajanja učne pomoči v Romskem izobraževalnem inkubatorju Vanča vas - Borejci v šolskem leti 2012/2013:
 


Romski izobraževalni inkubator v Prekmurju - Kamenci

Urnik izvajanja učne pomoči v Romskem izobraževalnem inkubatorju Vanča vas - Borejci v šolskem leti 2012/2013:
 

Učna pomoč na OŠ Janka Padežnika v Mariboru

 

PON:   13:00 - 15:30
TOR:   11:15 - 15:30
SRE:   12:15 - 14:45
ČET:   13:00 - 15:30
PET:   12:15 - 15:30 

Učna pomoč na OŠ Kuzma in v naselju GORNJI SLAVEČI (učna pomoč na domu)

Vsak dan od 13:30 ure dalje poteka individualna učna od ponedeljka do petka, pri vsakem učencu po eno uro dnevno, razen ob četrtkih, ker imajo učenci popoldanske obšolske aktivnosti.  

Učna pomoč na OŠ FRANCETA PREŠERNA v Mariboru

Na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru poteka UP od ponedeljka do petka od 13. do 15. ure v dveh ločenih učilnicah.
Ob petkih se izvajajo ustvarjalne delavnice od 13. do 15. ure. 

DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA

Delavnice v DD M. Sobota do nadaljnjega odpadejo zaradi bolniškega staleža izvajalke.


Obšolski program Nogometna šola 

V mesecu septembru 2012 se je treningov v okviru Nogometne šole udeleževalo 32 otrok: v starostni kategoriji od 5-9 let je bilo aktivnih 14 otrok; v kategoriji od 10-13 let pa je bilo aktivnih 18 otrok. 
Izvedena sta bila 2 treninga s 17 izvedbami (8 izvedb za otroke, stare od 5-9 let, ter 9 izvedb za otroke, stare od 10-13 let).
Otroci so se udeležili treh tekem in treh turnirjev, kjer so dosegli dobre rezultate. Obšolski program »Nogometna šola« izvajajo 3 izvajalci. Razen dobrih rezultatov na tekmah in turnirjih so za otroke, vključene v projektno »Nogometno šolo«, izjemno pomembni stiki z njihovimi vrstniki iz domovine in tujine. S tem se namreč izboljšujejo njihove komunikacijske veščine in krepi medkulturni dialog.  

V mesecu oktobru 2012 se je treningov v okviru Nogometne šole udeleževalo 33 otrok: v starostni kategoriji od 5-9 let je bilo aktivnih 15 otrok; v kategoriji od 10-13 let pa je bilo aktivnih 18 otrok. Izvedena sta bila 2 treninga s 15 izvedbami (6 izvedb za otroke, stare od 5-9 let, ter 9 izvedb za otroke, stare od 10-13 let).
Otroci so se udeležili štirih tekem in štirih turnirjev, kjer so dosegli dobre rezultate.
Obšolski program »Nogometna šola« izvajajo 3 izvajalci.

Romano Čhon

Bliža se mesec april in z njim 5. Festival romske kulture "Romano Čhon". Vabimo vas, da se nam pridružite na otvoritveni slovesnosti, ki bo potekala v sredo, 3. aprila 2013, s pričetkom ob 17. uri, v nakupovalnem središču Maximus Murska Sobota - Starmax (rumena dvorana). Otvoritev festivalskega dogajanja bo potekala v znamenju dokumentarnega filma o romski kulinarični dediščini.Program 5. Festivala romske kulture "Romano Čhon
 

 

 

Šolsko leto 2011/2012
Šolsko leto 2010/2011