KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Zagovorništvo in informiranje javnosti

 

Aktivnost 3: Zagovorništvo, informiranje in osveščanje strokovne in laične javnosti
 

O pomenu znanja in izobrazbe

Eden od razlogov, zakaj romski starši v večjem deležu ne spodbujajo svojih otrok k izobraževanju, je tudi ta, da pri večjem deležu Romov izobrazba ne kotira visoko na lestvici vrednot. Zaradi tega bomo pri vseh aktivnostih, ki jih bomo organizirali na ravni predšolske vzgoje, starše informirali o pomenu predšolske vzgoje, znanja in izobraževanja. V ta namen bomo za informiranje staršev o pomenu učenja, znanja in izobraževanja usposobili vse izvajalce aktivnosti.  

Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju 

Izvajalci načrtovanih aktivnosti se bodo pri svojem delu srečevali s predsodki in stereotipi, zato je pomembno, da jih znajo prepoznavati in jih na ustrezen način premagovati. V procesu usposabljanja bodo senzibilizirani za soustvarjanje medkulturnega okolja in za specifične potrebe romskih otrok, kako s spoštovanjem pristopati k učenju teh otrok in k sodelovanju z njihovimi starši. Spoznali bodo strategije individualiziranih in diferenciranih pristopov k poučevanju. Osnovo teh pedagoških pristopov bomo gradili na na otroka usmerjenih pristopih, ki hkrati omogočajo uresničevanje pristopov, ki temeljijo na otrokovih pravicah. Njihova vključenost v stalno usposabljanje in profesionalni razvoj je tako eno od pomembnih področij, ki zagotavlja kakovostno vzgojo in izobraževanje za vse učence – tudi romske.