KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Ustvarjalne oblike učne pomoči v romskem naselju Hudeje

 

Aktivnost 11: Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za romske učence v romskem naselju Hudeje

Namen pričujoče aktivnosti je razvijati in iskati nove ustvarjalne in učinkovite oblike učne pomoči za romske učence. Aktivnost vključuje veliko motivacijskih elementov, ki bodo pripomogli k temu, da bodo za Rome šolske obveznosti postale »pomembna tema« v njihovem življenju. Med procesom bomo sproti preverjali in iskali načine učne pomoči, ki se bodo na podlagi doseženih rezultatov izkazale kot dobre. Pri nudenju pomoči bomo izhajali iz romskega kulturnega in socialnega okolja, kar pomeni, da bomo kot pomagalo uporabljali njihove koncepte razmišljanja.

V tem procesu jih želimo najprej motivirati k večjemu obisku v šoli, nato pa izboljšati njihov učni uspeh. Osredotočili se bomo predvsem na zunajšolsko učno pomoč, ki jo bomo nudili v že obstoječem Dnevnem centru Kher šu beši, in sicer v prostorih centra v samem romskem naselju. Delo bo potekalo individualno in skupinsko v popoldanskem času. Z aktivnostmi želimo spodbujati in krepiti medgeneracijsko sodelovanje, zato bomo v drugi fazi v učno pomoč vključili tudi starše otrok. Učinek bi bil večplasten, saj bi otroci pri svojih starših začutili, da so zainteresirani in motivirani, da se njihovi otroci izobražujejo, in da se zavedajo, da je izobrazba pomemben del vsakega človeka. Hkrati bodo starši deležni usposabljanja za samostojno nudenje učne pomoči svojim otrokom. Nudenje pomoči se bo izvajalo v naselju, v sami romski skupnosti, kar je ključnega pomena za zavedanje o vrednosti njihovega kulturnega okolja. Ko bi Neromi (strokovnjaki in študentje, pozneje tudi prostovoljci) prihajali v njihovo kulturno okolje, bi to dvigovalo vrednost romskemu kulturnemu okolju.

Učno pomoč bo nudilo pet oseb, od tega tri zaposlene v Centru za socialno delo, dve osebi pa preko študentskega dela. Ker se pogosto dogaja, da otroci ne razumejo slovenskega jezika, bo v nudenje pomoči vključena tudi delavka iz romskega naselja Hudeje.

Ciljno skupino predstavlja 15 do 20 romskih učencev. Z vsakim otrokom se bo v okviru individualnega načrta pomoči izdelal še učni načrt s cilji in poudarki, ki bo vseboval tudi okvirno časovno realizacijo ciljev.