KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Programi za opolnomočenje romskih družin

 

Aktivnost 5: Programi za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja

Na podlagi sodobnih znanstvenih ugotovitev o pomenu zgodnjih in kakovostnih spodbud za otrokov razvoj v ogroženih družinah bomo z gradivi, ki bodo nudila primere za krepitev in nudenje učnih izkušenj v domačem okolju, vplivali na spreminjanje domačega okolja za dojenčke, malčke (0–3 leta) in starejše predšolske otroke (3–6 let). Staršem bomo ponudili informacije in gradiva, ki bi jim bili v pomoč pri skrbi za otrokovo zdravje in razvoj. Gradiva bodo prilagojena njihovi možnosti uporabe in dopolnjena z rednimi srečanji z usposobljenimi animatorji, ki bodo skrbeli za ustrezno razlago in spremljanje učinkov.